Menu Sluiten

Wie zijn we?

Cardijnschool-Inkendaal is een secundaire school voor jongeren die ambulant worden begeleid/behandeld of zijn opgenomen in revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw – Vlaams-Brabant) of het UZ Brussel (Jette). Meer weten? ‘Schoolpaspoort’ <klik>

Wat doen we?

De ziekenhuisschool verzorgt onderwijsondersteuning uit alle leerjaren, opleidingsvormen en studierichtingen van het secundair onderwijs. Het belangrijkste onderwijsdoel: leerachterstand voorkomen of beperken met oog voor de integrale, strikt individuele context van de leerling.

 

Onze troeven?

Onze school biedt een veilige leeromgeving in een groene regio, waar jongeren tijdens hun revalidatie begeleid en zelfstandig werken aan een haalbare toekomst. Onze concrete troeven:

  • traject op maat.
  • gezondheid, welzijn en welbevinden staan centraal.
  • een evenwicht tussen ondersteuning en zelfstandigheid
  • overleg met de thuisschool als fundament voor elke onderwijsactie
  • open communicatie met de ouders. 
  • gekwalificeerde leerkrachten.
  • multidisciplinaire aanpak en omkadering

En verder...

Werking

Cardijnschool-Inkendaal staat voor een persoonlijke en educatief-stimulerende aanpak. Voor en met elke jongere die we op schools vlak begeleiden, zoeken we naar een duurzaam evenwicht tussen ondersteuning en zelfredzaamheid / zelfstandigheid.

De leerling krijgt per dag één uur les, individueel of in kleine groep.   Daarnaast voorzien we per dag een tweetal lesuren begeleid zelfstandig leren (BZL). Naast het cognitieve aspect zetten we met dat laatste ook in op het opnemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Het leeraanbod wordt bepaald in samenspraak met de thuisschool. Het medische traject van de leerling krijgt steeds voorrang. Het aantal individuele lesmomenten is beperkt (vijf uur per week). Daarom concentreren we ons op de essentiële vakken en doelstellingen.

Om een correcte opvolging van de leerling te garanderen, pleegt de ziekenhuisschool geregeld overleg met de thuisschool. Van de thuisschool vragen wij om de vereiste leerdoelen en het nodige werkmateriaal door te sturen. Waar nodig en opportuun, zetten onze leerkrachten eigen leermiddelen in.
 

Werkvormen en lesinhouden worden aangepast aan de individuele capaciteiten op cognitief en motorisch vlak. Volgt een leerling les in de thuisschool via Bednet, dan bieden de leerkrachten van de ziekenhuisschool bijkomende ondersteuning.

Taken, toetsen en examens kunnen in de ziekenhuisschool gemaakt worden. Het nodige materiaal wordt aangeleverd door de thuisschool.

De lessen zijn aangepast aan de individuele specifieke situatie en behoeften van de leerling. De leerlingen krijgen les in de klas of zo nodig aan bed. Het multidisciplinair team van artsen, therapeuten, verpleeg- en zorgkundigen en leerkrachten, steeds in overleg met de ouders, garandeert een optimaal gebruik van beschikbare en vereiste hulpmiddelen. 

De jongere wordt voor de duur van zijn/haar behandeling in het (revalidatie)ziekenhuis ingeschreven in het bijzonder secundair onderwijs, opleidingsvorm 4, type 5. Hij/zij blijft intussen ook ingeschreven in de thuisschool. Een naadloze terugkeer naar de thuisschool is dus gegarandeerd.

Organisatie

De praktische werking van Cardijnschool-Inkendaal is gebaseerd op het integratiemodel. De hele schooldag lang loopt de pedagogische aanpak samen met de revalidatie. Medische, verpleeg- en zorgkundige begeleiding, therapeutische ondersteuning en onderwijs worden geïntegreerd tot een transdisciplinaire begeleiding van de adolescent met al haar/zijn mogelijkheden en beperkingen.

De onderwijsdoelen worden geregeld met de jongere en/of zijn/haar ouders besproken, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Meer info > klik

Team Cardijnschool-Inkendaal

Het schoolteam wordt aangestuurd door directeur Frederik Van Cauwenberge en coördinator Truus D’hondt (eerste contactpersoon voor bijkomende informatie over werking en inschrijvingsmodaliteiten – klik om Truus te mailen).

Een stabiele ploeg van gedreven, hooggeschoolde leerkrachten, elk met de nodige expertise in hun vakgebied maar ook met een groot hart voor de jongere en zijn/haar talenten, bieden ondersteuning aan voor de meeste theoretische schoolvakken: wiskunde, wetenschappen, talen, humane wetenschappen, PAV, (G)ASV…

Wat onze directie, coördinator en leerkrachten uniek maakt, is hun flexibiliteit, openheid en creativiteit in de omgang met de leerlingen. Steeds op zoek naar de kracht, sterktes en mogelijkheden van elke leerling, kijken zij dwars door elke fysieke, mentale of sociale beperking heen. 

Deze aanpak maakt dat elk van onze jongeren een veilige plek kan vinden in de school, met de nodige ruimte voor experiment en groei. Op die manier werken zij zelf actief mee aan een vlotte (vaak gefaseerde) terugkeer naar de thuisschool.