Menu Sluiten
 

Cardijnschool-Inkendaal en de thuisschool: wat verwachten wij?

Opstellen individueel studieprogramma

Het medische traject van de leerling krijgt steeds voorrang. Het aantal individuele lesmomenten is beperkt (vijf uur per week). Daarom concentreren we ons op de essentiële vakken en doelstellingen. Van de klassenraad ontvangen wij graag een individueel studieprogramma voor de leerling. Wij helpen graag bij de uitwerking van een parcours op maat.

Actieve communicatie en informatie-uitwisseling

De medewerkers van de ziekenhuisschool hebben discretieplicht. Medische gegevens geven zij niet door. Voor informatie over de schoolse vorderingen of problemen van de jongere, en onze aanpak en bevindingen daarbij, kunt u wél bij hen terecht.  

Omgekeerd en van cruciaal belang: om uw leerling optimaal te kunnen begeleiden, krijgen wij van u graag alle nodige informatie over de leerinhouden en het schools presteren en functioneren.

Wij volgen daarbij deze procedure:

  • Afhankelijk van de gegevens waarover wij beschikken, contacteert de leerlingencoach van de ziekenhuisschool de directie, de leerlingbegeleid(st)er of klastitularis van de thuisschool.
  • Er worden contactgegevens uitgewisseld, zodat de vakleerkrachten met elkaar kunnen communiceren via e-mail, telefonisch of via een co-account op Smartschool.
  • Onze leerkrachten ontvangen graag zo snel mogelijk leerstofoverzichten, oefeningen, toetsen, verbetersleutels en ander noodzakelijk materiaal om doelgericht met de leerling aan de slag te kunnen.
  • Opdat beide partijen een volledig beeld zouden krijgen van de schoolse evolutie van de leerling, wonen wij graag de klassenraden van de thuisschool bij.

Administratie

In uw leerlingenadministratie ontvangt u een melding van dubbele inschrijving. Deze is toegelaten en verdwijnt als de leerling uitgeschreven wordt uit de ziekenhuisschool.
De thuisschool blijft verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling en de evaluaties.