Menu Sluiten

Secundair Onderwijs in het ziekenhuis

Cardijnschool-Inkendaal biedt binnen de muren van Revalidatieziekenhuis Inkendaal te Vlezenbeek en van het UZ Brussel te Jette buitengewoon secundair onderwijs aan van het

  • Type 5 (voor kinderen en jongeren die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium)
  • Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

    In OV 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

    In OV4 gelden dezelfde programma’s en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan de specifieke mogelijkheden en behoeften van de jongere. 

 

Multidisciplinaire aanpak

De leerlingen worden op beide locaties ondersteund door een multidisciplinair team van leerkrachten (Cardijnschool-Inkendaal) en paramedisch personeel onder leiding van een arts (in Inkendaal een revalidatiearts, in UZ Brussel de behandelende arts).

De leerkrachten begeleiden de leerlingen op het vlak van schoolse vaardigheden. Dit gebeurt via een combinatie van individueel onderwijs en begeleid zelfstandig leren.

Het paramedisch team bestaat uit psychologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en zorgkundigen verbonden aan het revalidatieziekenhuis Inkendaal of het kinderziekenhuis van het UZ Brussel

 

Administratieve gegevens Cardijnschool-Inkendaal

Directie
Coördinator / administratie

 

Frederik Van Cauwenberge
Truus D’hondt

 

Instellingsnummer
Onderwijsnet
Inrichtende macht
Scholengemeenschap
CLB

Vestigingsplaatsen

Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
Laarbeeklaan 101, 1090 Jette