Menu Sluiten

Inschrijven

Wie les volgt in het secundair onderwijs en opgenomen is (residentieel of ambulant) in het revalidatieziekenhuis Inkendaal of het Universitair Ziekenhuis Brussel, heeft recht op onderwijs en kan ingeschreven worden in de Cardijnschool-Inkendaal. De inschrijving in de thuisschool blijft daarbij behouden.

Meer informatie:

Inkendaal:

 • Els Vekeman (hoofdverpleegkundige) – 02 531 52 61
 • Truus D’hondt (coördinator Cardijnschool-Inkendaal) – 02 531 56 35
  Tijdens een intakegesprek in aanwezigheid van de ouders van de leerling-patiënt wordt het inschrijvingsdocument ingevuld en ondertekend.

UZ Brussel:

 • Sofie Berghman (pedagogisch medewerker): 02 477 87 45 – In het UZ Brussel komt de pedagogisch medewerker langs bij de leerling-patiënt voor het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsdocument.
 • Truus D’hondt (coördinator Cardijnschool-Inkendaal) – 02 531 56 35
 
 

Schoolreglement

Net als elke andere organisatie kan ook een school pas goed werken als er duidelijke afspraken bestaan. Onze regels en afspraken vindt u terug in het schoolreglement <klik>

Leerlingenvervoer (enkel in Inkendaal)

Als de medische en/of psychische toestand van de leerling het toelaat, is er mogelijkheid tot leerlingenvervoer.

Ouders die hun kind stelselmatig met de auto brengen en afhalen, kunnen een kilometervergoeding aanvragen. Het aanvraagformulier wordt ingevuld bij de inschrijving.

Meer info op https://www.vlaanderen.be/leerlingenvervoer-in-het-buitengewoon-onderwijs

 

Praktische afspraken binnen Inkendaal

 • er is geen extra begeleider op de taxi;
 • de leerling-patiënt wordt afgehaald en teruggebracht door Taxi Hendriks op een vooraf vastgelegd adres;
 • het uur van ophalen en terugbrengen van de leerling-patiënt wordt afgesproken met de ouders. Dit is evenwel een indicatie-uur waar door externe omstandigheden soms van afgeweken wordt ( bvb. verkeersproblemen, weersomstandigheden, vakantieperiode…);
 • om het ophaalmoment zo kort mogelijk te houden, moet de jongere ’s ochtends tijdig klaar zijn. De chauffeur wacht maximaal 5 minuten, nadien wordt de rit verder gezet;
 • is er niemand thuis wanneer de jongere ’s avonds wordt afgezet, dan wacht de taxichauffeur maximaal 5 minuten en zet vervolgens zijn rit verder met de jongere aan boord. Op het einde van de busrit zal de chauffeur terugkeren en zich een tweede keer aanmelden. Is er nog steeds niemand thuis, dan wordt de jongere teruggebracht naar ziekenhuis Inkendaal voor verdere opvang;
 • gaat de jongere onverwachts – om welke reden ook – niet mee met de taxi, dan verwittigen de ouders zo snel mogelijk Taxi Hendriks. Taxi Hendriks is 24/24u bereikbaar op het telefoonnummer 02/752 98 00 (bericht kan ingesproken worden op voicemail) of per mail: info.melsbroek@hendriks.be;
 • wordt Taxi Hendriks niet tijdig verwittigd wanneer de jongere niet meerijdt, dan wordt 10 euro boete aangerekend;
 • komt de jongere helemaal niet naar Inkendaal (dus ook niet met een alternatief vervoermiddel), dan verwittigen de ouders ook hoofdverpleegkundige Els Vekeman. Zij is telefonisch bereikbaar van 8u tot 17u (op woensdag tot 16u) op het nr. 02/531 52 61;
 • alle informatie over de jongere geeft u als ouder/voogd rechtstreeks door aan de hoofdverpleegkundige van het Buso (telefonisch via 02/531 52 61of per mail: els.vekeman@inkendaal.be). Geef nooit informatie over uw zoon of dochter door via de taxichauffeur.